خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تنظیمات خدمات هوشمند
021-77615892

کاربردهای sms

در این بخش شما می‌توانيد با استفاده از همراه خود به گروه ها و افراد تعریف شده در سیستم با شماره اختصاصی موجود در نرم افزار پیام‌های خود را بدون دسترسی به اینترنت ارسال نمایيد. بدین صورت که در زمانی که شما به نرم افزار دسترسی نداشته و می‌خواهيد برای گروه‌ها و هم‌چنین افراد خاص پیامی ارسال کنيد متن پیام را در قالب‌های مختلف به شماره سیستم ارسال نموده سپس از سیستم به آن گروه‌ها ارسال خواهد شد.براي آشنايي بيشتر ميتوانيد از فيلم آموزشي استفاده نماييد.