خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تنظیمات دریافت
021-77615892

کاربردهای sms

شما می‌توانيد متنی را به عنوان پاسخ خودکار برای پیام های ارسال شده توسط کاربران در سیستم وارد نمایيد. امکان ویژه دیگری که در این قسمت وجود دارد اين است که شما مي‌توانيد با وارد نمودن شماره همراه خود در این بخش پیام‌های دريافتي را در همراه خود مشاهده نمایيد. هم‌چنین شما می‌توانيد پیام‌های ارسالی خود را بر روی سایت و يا آدرس اينترنتي دیگر دریافت کنيد. اين قسمت مي‌توانيد SMSPanel‌ را به نرم افزارهاي ديگر ( بطور مثال يك نرم افزار دبيرخانه ) متصل نماييد و ساير نرم‌افزارهاي شما نيز مي‌توانند از طريق webservice‌ از خدمات ارسال و دريافت SMS‌ بهره‌مند شوند.