خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تنظیمات شماره پیش فرض
021-77615892

کاربردهای sms

در این بخش شما می توانید یک شماره یا حتی نام تجاری خود را به عنوان پیش فرض انتخاب کنید تا تمام ارسالهای انجام شده از نرم افزار شما از روی آن شماره یا نام تجاری باشد. این امکان جزء امکانات جدید نسخه smspanel می‌باشد.