خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن سطح دسترسی
021-77615892

کاربردهای sms

برای افزودن سطح دسترسی بایستی در ابتدا یک عنوان یا گروه را مشخص کرد. مثلا عنوان «اپراتور 1» و برای این عنوان سطوح مختلف را با توجه به نوع کاری که اپراتورهای این گروه انجام می‌دهند تعریف نمود.