خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

سطح های دسترسی
021-77615892

کاربردهای sms

عنوان یا گروهی که در قسمت اول این ماژول برای سیستم معرفی شده است را مي توانيد در اين بخش ملاحظه نماييد. امکان ویرایش هرکدام ازعنوان‌ها بدین معنی که می‌توان برخی از سطوح دسترسی را به عنوان خاصی اضافه و یا از آن عنوان کاست، نیز وجود دارد.