خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تولید کارت شارژ
021-77615892

کاربردهای sms

براي ارائه خدمات و يا سرويسها از طريق پيام كوتاه همانطور كه در سرويسهاي ويژه گفته شد، امكان دريافت هزينه از مخاطب وجود دارد. براي شارژ اكانت مالي مخاطبين بايستي از طريق توليد كارت شارژ توسط نرم افزار و ارائه به مخاطبين در قبال دريافت هزينه اقدام گردد. حال براي توليد كارت شارژ ميتوان اقدام نمود. بدين صورت كه تعداد و مبلغ را مشخص كرده و گزينه توليد را كليك كنيد.