خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست بخش ها
021-77615892

کاربردهای sms

در این قسمت بخش‌های مختلف سازمان یا اداره که توسط شما تعریف شده‌اند نمایش داده می‌شود که امکان ویرایش، حذف و نمایش متن پیام‌هایی که برای آن بخش آمده است امکان پذیر می‌باشد. در قسمت ویرایش امکان تغییر شماره نیز فراهم آمده است.