خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن بازه ای مخاطبین
021-77615892

کاربردهای sms

شما می توانید کاربران را به صورت بازه ای از شماره ها، به صورت پشت سرهم و یا به صورت رندوم (پخشی) در یک گروه تعریف نمایید. البته ریسک این قضیه در این است که ممکن است شماره هایی را که شما به سیستم تعریف می کنید در شبکه مخابرات فعال نباشند.

روش کار بدین صورت است که شما یک گروه را انتخاب نموده و با توجه به نحوه وارد کردن شماره ها، می‌توانید برای گروه مربوطه شماره تعریف نمایید. در قسمت (پشت سرهم) شما تعداد شماره ای را که می خواهید برای گروه تعریف شود را وارد نموده و سپس شماره مورد نظر که مثلا 100 عدد بعدی پس از آن بیاید را وارد می کنید سیستم برای شما این 100 عدد را وارد می کند.

در صورت انتخاب افزودن شماره به صورت (پخشی ) شما ابتدا و انتهای رنج را وارد نموده و سپس تعداد شماره را وارد می‌کنید و سیستم به صورت خودکار شماره ها را به گروه اضافه می کند.