خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

ورود اطلاعات از فایل اکسل
021-77615892

کاربردهای sms

يكي از راه هاي ورود اطلاعات و افزودن كاربر استفاده از اين قسمت مي باشد، بدين صورت شما اطلاعات كاربران را در يك فايل Excel وارد نموده و سپس از قسمت Upload اطلاعات را در نرم افزار import می کنید

فقط برای وارد کردن اطلاعات کاربران بوسیله فایل Excel می بایست به نکات زیر توجه نمایید :

فرمت فایل اکسل باید سازگار با Microsoft Excel 97-2003 باشد.
ردیف اول از فایل شما اختصاص دارد به نام داده ها
نام داده ها باید بصورت زیر باشد :
برای شماره موبایل mobile :
برای نام شخص name :  
برای نام خانوادگی شخص family :  
برای نام شرکت یاسازمان company :  
برای شهر city :  
برای آدرس ایمیل شخص email :
برای توضیحات مربوط به شخص comment :  
برای کد گروه کاربر group :
برای گروه کاربر حتما از کد گروه استفاده نمایید این کد را میتوانید از "لیست گروههای مخاطبین ستون کد گروه" بدست آورید.
در صورتی که گروهی با کد ثبت شده یافت نشود گروهی جدید در سیستم ثبت خواهد شد.
تعداد ستونها اختیاری است ولی ستون شماره موبایل ضرروی و باید درفایل وجود داشته باشد.
در صورتی که اطلاعات شخصی قبلا در سیستم ثبت شده باشد بوسیله اطلاعات جدید به روز خواهد گردید.
در صورتی که گروهی را در فرم زیر انتخاب نمایید فیلد گروه در فایل اکسل در نظر گرفته نخواهد شد.
در صورتی که ستون کد گروه یا group خالی باشد شما می توانید در زمان آپلود فایل مورد نظر به گروه یا گروههایی که از قبل ساخته اید فایل مورد نظر که شامل مخاطبین است را وارد کنید.