خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

ارسال از فایل اکسل
021-77615892

کاربردهای sms

 امکان جدید دیگر در نسخه 5 همین بخش می باشد. در این قسمت شما می توانید از طریق ورود اطلاعات از فایل Excel پیامها را ارسال نمایید تنها نکته قابل توجه در این امر نحوه تکمیل فایل اکسل است که بایستی حتما طبق فرمت مخصوصی که در این بخش در نرم افزار توضیح داده شده است موارد تکمیل شود. در این حالت شما سه ستون را بایستی تکمیل کنید ستون to که گیرنده ها هستند ، ستون from که شماره ارسال کننده یا همان شماره 3000 است و ستون message که در این ستون متن پیام وارد می شود. اگر سه ستون تکمیل شود شما کافی است که تنها فایل را import نموه و تنها گزینه ارسال را کلیک کنید. اما اگرشما می خواهید به همه شماره ها یک پیام ارسال شود کافی است تنها ستون to یعنی گیرندگان را کامل کنید و پس از import کردن فایل از بخش " شماره فرستنده " شماره مورد نظر برای ارسال را انتخاب نموده و متن پیام را هم وارد کنید تا به همه شماره ها این پیام ارسال شود.