خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

ارسال سریع
021-77615892

کاربردهای sms

این قسمت برای ارسال پیام‌های فوری به افرادی است که شماره آنها در دفترچه تلفن موجود نمی‌باشد. شما می‌توانيد هم‌زمان چند شماره موبایل را وارد نمایید و برای آنها پیام ارسال نمایید. توجه داشته باشید که هر یک از شماره موبایل‌ها را باید در یک خط وارد نمایید. بایستی در نظر داشت که تعداد کاراکترها برای زبان انگلیسی 160 و فارسی 70 کاراکتر است.

امکان دیگری که فراهم آمده است این است که شما می‌توانيد از هر کدام از شماره SMS های موجود در سیستم برای ارسال استفاده نمایيد. برای تغییر شماره فرستنده می‌توانيد از « شماره فرستنده » شماره مورد نظرتان را انتخاب نموده و اقدام به ارسال نمایید. نکته قابل توجه در این بخش ارسال پیام براساس تعیین زمان است . شما می‌توانید زمانی را برای ارسال تعیين کنید در این‌صورت ارسال تنها بعد از زمان تعیین شده و در اولویت اول ارسال می‌شود