خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

ارسال نظیر به نظیر
021-77615892

کاربردهای sms

شما در اين قسمت مي توانيد به هر فرد، متن خاص خود را ارسال نماييد. بدين صورت كه در قسمت گيرنده ، شماره افرادي را كه مي خواهيد به آنها پيام ارسال نماييد را وارد نموده و در قسمت متن پيام، پيام هاي خاص هر فرد را تعریف می کنید و با انتخاب گزينه ارسال پيام ها بترتيب به شماره هاي مشخص شده ارسال مي گردد. كاربرد اين قسمت از نرم افزار اين است كه اگر خواسته باشيد به کاربران مختلف، پیام های متفاوت ارسال شود، مجبور نباشيد چند بار از قسمت ارسال سريع استفاده کنید که این امر موجب صرفه جویی در زمان و نیروی کار است. نکته قابل توجه در این ورژن این است که این نوع ارسال را هم می توانید مانند ارسال گروهی زمان بندی نمایید.