خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست ارسال گروهی
021-77615892

کاربردهای sms

در این بخش پیامهای گروهی ارسال شده نمایش داده می شود. نتیجه ارسال، تاریخ ارسال ، متن پیام و شماره فرستنده و... قابل ملاحظه می باشد.