خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن اپراتور جدید
021-77615892

کاربردهای sms

از این بخش شما می توانید یک اپراتور را به سیستم معرفی نمایید. مشخصات آن شامل نام کاربری و رمز عبور را تعریف نموده و اگر سیستم نرم افزار شما دارای شماره های متعددی است یک شماره را به آن اختصاص دهید همچنین می توانید امکان داشتن شارژ ریالی را هم به این اپراتور مختص نمایید.