خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

گزارش عملکرد اپراتورها
021-77615892

کاربردهای sms

 در این بخش نام کاربری هر اپراتور و همچنین تعداد پیامک ارسالی ، تعداد پیامک دریافتی ، تعداد پیامکهایی که توسط ارسال گروهی توسط این اپراتور ارسال شده است قابل نمایش می باشد.