خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن پیام
021-77615892

کاربردهای sms

پيامهاي پراستفاده در زمينه ارسال گروهي كاربرد دارند .پيامهايي كه براي ارسال زياد از آنها استفاده ميكنيد را ميتوانيد در اين بخش اضافه كنيد و ديگر نيازي به تايپ مجدد آن در زمان ارسال نداريد. تيك مربوطه را بزنيد، گروه مورد نظر را انتخاب كنيد و ارسال را انجام دهيد.