خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

افزودن نظر سنجی
021-77615892

کاربردهای sms

با استفاده از این بخش شما می‌توانيد شماره مربوط به نظرسنجی، تعداد گزینه های مربوط به نظرسنجی، و علامت ارسالی توسط کاربران برای شرکت در نظرسنجی را تعریف نموده و در مرحله بعد سئوال مربوطه را به همراه تعداد گزینه‌ها برای نظر‌سنجی مشخص نمایيد. براي ديدن جزئيات به بخش فيلم آموزشي مراجعه نماييد.