خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست پاسخ های ارسال شده
021-77615892

کاربردهای sms

در این قسمت پاسخ های خودکار ارسال شده، که برای کلیدواژه های مختلف تعریف شده است نمایش داده می شود. در این بخش امکان جستجو برای پاسخ های ارسال شده به شماره ها، و امکان حذف پیام و ... در نظر گرفته شده است.