خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

لیست پاسخ های خودکار
021-77615892

کاربردهای sms

عبارات و متن‌هایی که برای کلیدواژه های مختلف و مربوط به هر شماره تعریف شده است نمایش داده می‌شود و امکان ویرایش و حذف نیز در نظر گرفته شده است.