خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

گزارشات جامع
021-77615892

کاربردهای sms

در این بخش کاربران می توانند تعداد پیامهای ارسال شده و دریافت شده از شماره مورد نظر خود را در طی یک بازه زمانی مشخص ملاحظه نمایند. در این آمار ، وضعیت پیامهای ارسال شده از نظر تعداد و درصد قابل روئيت ميباشد.