خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تعرفه خطوط
021-77615892

کاربردهای sms

تعیین شماره اختصاصی SMS

تعيين شماره خط SMS و استعلام آن با توجه به عقد قرارداد فی مابین ضروری می باشد.

الف ) شماره خط SMS‌ رايگان :

شماره هاي 14 رقمي عادي : بطور مثال : ‌3000765000xxxx يا 3000765432xxxx

ب ) شماره خط SMS‌ رند :

درصورتیکه نیاز به شماره رند داشته باشید ، می‌توانيد یک و یا چند شماره دیگر را با شرایط زیر به نرم‌افزار خود اضافه نمایید.

• هزينه شماره SMS‌ ویژه :

1) شماره هاي 14 رقمي رند:‌ 25 هزار تومان به بالا ( بطور مثال 30007654322525)
2) شماره هاي 14 رقمي ویژه:‌ 50 هزار تومان به بالا ( بطور مثال 30007650006000)

• هزینه شماره هاي 10 رقمي :

هزینه خطوط 10 رقمی 120 هزار تومان می باشد. ( بطورمثال 3000765444)

• هزینه شماره هاي 9 رقمي:

هزینه خطوط 9 رقمی از 150 هزار تومان به بالا ( بطور مثال : 300071801 ، 300071841 ، 300071871 )