خانه

امکانات

تعرفه ها

دمو

قرارداد

ارسال انبوه

نظرات مشتریان

لیست مشتریان

پورتال مشتریان

تعرفه نرم افزار
021-77615892

کاربردهای sms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار smspanel دارای یک سال پشتیبانی رایگان می باشد. و در صورت نیاز به پشتیبانی و استفاده از نسخه های جدید و رفع مشکلات احتمالی، در هر سال یک پنجم تعرفه نرم افزار اخذ می گردد.